Członek/Członkini   //   Members

Instytucja // Institution

1

 Natalia Bloch, dr hab., prof. ucz.

 

UAM w Poznaniu
 

2

Jan Brzozowski, dr hab., prof. ucz.


Uniwersytet Jagielloński

3

Maciej Duszczyk, dr hab., prof. ucz.

(członkostwo zawieszone na czas pełnienia funkcji w administracji państwowej)

Uniwersytet Warszawski

4 Michał P. Garapich, prof. London Metropolitan University
5 Marcin Gońda, dr Uniwersytet Łódzki

6


Agata Górny, dr hab., prof. ucz.

Uniwersytet Warszawski 

7


Aleksandra Grzymała Kazłowska, dr hab., prof. ucz.

Uniwersytet Warszawski 

8


Halina Grzymała-Moszczyńska, prof. dr hab.

Akademia Ignatianum

9


Marta Jaroszewicz, dr  

Uniwersytet Warszawski

10


Romuald Jończy, prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

11

 

Paweł Kaczmarczyk, dr hab., prof. ucz.

 

Uniwersytet Warszawski 

12

Witold Klaus, dr hab., prof. ucz.

INP PAN

13

Sabina Kubiciel-Lodzińska, dr

 

Politechnka Opolska

14

Magdalena Lesińska, dr hab., prof. ucz.

Uniwersytet Warszawski

15

Sławomir Łodziński, prof. dr hab.

Uniwersytet Warszawski

16

Kamil Łuczaj, dr

Uniwersytet Łódzki

17

Izabela Main, dra hab., prof. ucz.

UAM w Poznaniu

18


Anna Mazurkiewicz, dr hab., prof. ucz.

 

 Uniwersytet Gdański

19


Dariusz Niedźwiedzki, dr hab., prof. ucz.

 

Uniwersytet Jagielloński 

20


Marek Okólski, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Warszawski

21 Konrad Pędziwiatr, dr hab., prof. ucz. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
22 Karolina Podgórska, dr UMCS w Lublinie
23

Dorota Praszałowicz, prof. dr hab.

Uniwersytet Jagielloński

24

 

Rafał Raczyński, dr

 

 

Muzeum Emigracji w Gdyni

25

 

Diana Rokita-Poskart, dr hab.

Politechnika Opolska

26

 

Jacek Schmidt, dr hab., prof. ucz.

 

UAM w Poznaniu

27

Krystyna Slany, prof. dr hab.

Uniwersytet Jagielloński

28

Brygida Solga, dr hab., prof. ucz.

Politechnika Opolska

29


Dariusz Stola, prof. dr hab.

ISP PAN

30


Agnieszka Szczepaniak-Kroll, dr

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

31

 

Przemysław Śleszyński, prof. dr hab.

 

 

IGiPZ PAN

32

Magdalena Ślusarczyk, dr hab., prof. ucz.
Uniwersytet Jagielloński

33

Agnieszka Trąbka, dr hab.
Uniwersytet Jagielloński

34

 

 Patrycja Trzeszczyńska, dr hab., prof. ucz.

 

Uniwersytet Jagielloński

35

 

Joanna Wojdon, prof. dr hab.

 

 

Uniwersytet Wrocławski