Członek/Członkini   //   Members

Instytucja // Institution

1

Jan Brzozowski, dr hab., prof. ucz.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

 

 

2

Henryk Chałupczak, prof. dr hab.

 

UMCS w Lublinie

 

 

3

Maciej Duszczyk, dr hab., prof. ucz.

Uniwersytet Warszawski

4

 

Agata Górny, dr hab., prof. ucz.

 

Uniwersytet Warszawski 

 

5

Aleksandra Grzymała Kazłowska, dr hab., prof. ucz.

 

Uniwersytet Warszawski 

 

6

Halina Grzymała-Moszczyńska, prof. dr hab.

 

Akademia Ignatianum

 

7

Anna Horolets, dr hab., prof. ucz. 

 

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

8

Krzysztof Jaskułowski, prof. dr hab. 

 

Uniwersytet SWPS

 

 

9

Romuald Jończy, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 

10

Paweł Kaczmarczyk, dr hab., prof. ucz.

 

Uniwersytet Warszawski 

 

11

Witold Klaus, dr hab., prof. ucz.

INP PAN

12

Łukasz Krzyżowski, dr

 

AGH w Krakowie 

 

13

Marcin Kula, prof. dr hab.

 

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie

 

14

Magdalena Lesińska, dr hab.

Uniwersytet Warszawski

15

Sławomir Łodziński, dr hab., prof. ucz.

Uniwersytet Warszawski

16

Kamil Łuczaj, dr

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

17

Magdalena Łukasiuk, dr hab.

Uniwersytet Warszawski

18

Wojciech Łukowski, dr hab., prof. ucz.

 

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

19

Agnieszka Małek, dr

 

 Uniwersytet Jagielloński

 

20

Anna Mazurkiewicz, dr hab., prof. ucz.

 

 Uniwersytet Gdański

 

21

Janusz Mucha, prof. dr hab.

 

Uniwersytet w Białymstoku

 

22

Dariusz Niedźwiedzki, dr hab., prof. ucz.

 

Uniwersytet Jagielloński 

 

23

Michał Nowosielski, dr hab., prof. ucz.

Uniwersytet Warszawski 

24

Marek Okólski, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Warszawski

 

25

Dorota Praszałowicz, prof. dr hab.

Uniwersytet Jagielloński

26

Krystyna Romaniszyn, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

27

Jacek Schmidt, dr hab., prof. ucz.

 

UAM w Poznaniu

 

 

28

Krystyna Slany, prof. dr hab.

Uniwersytet Jagielloński

 

29

Brygida Solga, dr hab., prof. ucz.

Politechnika Opolska

30

Dariusz Stola, prof. dr hab.

 

ISP PAN

 

 

31

Przemysław Śleszyński, prof. dr hab.

 

IGiPZ PAN

 

 

 

32

Magdalena Ślusarczyk, dr hab., prof. ucz.
Uniwersytet Jagielloński

 

33

Agnieszka Trąbka, dr
Uniwersytet Jagielloński

34

Adam Walaszek, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

35

Joanna Wojdon, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Wrocławski

 

 

36

 

Andrzej Posern-Zieliński, prof. dr hab. 

UAM w Poznaniu