Przewodnicząca // Chairwoman

dr hab., prof. ucz. Magdalena Lesińska 

 

Zastępczynie / Zastępcy Przewodniczącego //   Deputy Chairman/ Chairwoman

 dr hab., prof. ucz. Jan Brzozowski

dr hab., prof. ucz., Brygida Solga

 
Członkinie/ Członkowie Prezydium  // Members of Executive Board 
 

 dr hab., prof. ucz. Agata Górny

dr hab., prof. ucz. Witold Klaus

 dra hab., prof. ucz. Izabella Main

prof. dr hab. Dariusz Stola

prof. dr hab. Joanna Wojdon

 
Sekretarz Komitetu // Secretary of the Committee

 

dr hab. Agnieszka Trąbka