Przewodniczący // Chairman:

prof. dr hab. Janusz Mucha - Uniwersytet w Białymstoku

Zastępczynie / Zastępcy Przewodniczącego //   Deputy Chairman/ Chairwoman

dr hab., prof. ucz. Agata Górny - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Romuald Jończy - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
prof. dr hab. Joanna Wojdon - Uniwersytet Wrocławski
 
Członkinie/ Członkowie Prezydium  // Members of Executive Committee 
 

dr hab., prof. ucz. Anna Horolets - Uniwersytet Warszawski

dr hab., prof. ucz Dariusz Niedźwiedzki – Uniwersytet Jagielloński

dr hab., prof. ucz. Jacek Schmidt - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Krystyna Slany – Uniwersytet Jagielloński

dr hab., prof. ucz Brygida Solga - Politechnika Opolska

 
Sekretarz Komitetu // Secretary of the Committee
dr hab. Magdalena Lesińska - Uniwersytet Warszawski