W ramach Komitetu powstały cztery zespoły tematyczne:

Zespół badań nad imigracją do Polski - Przewodnicząca prof. Agata Górny

Zespół analiz polityki migracyjnej - Przewodnicząca prof. Izabela Main

Zespół badań nad emigracją i diasporą polską - Przewodnicząca prof. Joanna Wojdon

Zespół migracji wewnętrznych i badań regionalnych - Przewodniczący prof. Romuald Jończy

.........

Four thematic teams were formed within the Committee:

Team for research on immigration to Poland - Chair: Professor Agata Górny

Team for research on migration policy - Chair: Professor Izabela Main

Team for research on Polish emigration and diaspora - Chair: Professor Joanna Wojdon

Team on internal migration and regional studies - Chair: Professor Romuald Jończy