Komitet organizuje coroczne konferencje badaczy i badaczek migracji.

Dobre Praktyki Postępowania na konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych i współorganizowanych przez Komitet Badań nad Migracjami PAN

The Committee organizes annual conferences of migrant researchers.