Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 4/2012

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 4/2012 - pełny numer

 

SPIS TREŚCI

Dariusz Niedźwiedzki: „Tożsamość społeczna migrantów wahadłowych jako wyzwanie badawcze”

Ewa Lipińska, Anna Seretny: „Szkoła polonijna, czy językowa? Szkolnictwo polonijne w pespektywie dydaktycznej"

Barbara Grabowska: „Profile identyfikacyjne uczniów ze szkół z polskim językiem nauczania na Białorusi, Ukrainie i w Czechach"

Anna Kaganiec-Kamieńska: „Polityka imigracyjna wybranych państw Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX w.” 

Thaís Janaina Wenczenovicz: Historiography of Polish immigration: a prospective assessment of the studies about Rio Grande do Sul – Brasil"

Serge Cipko: „The Ukrainian Experience in Argentina, 1897-1950: An Historical Overview” 

 

INFORMACJE, WSPOMNIENIA

Łukasz Albański, Małgorzata Krywult-Albańska: „Społeczno-ekonomiczny profil imigrantów w Wisconsin – analiza danych spisowych

Joanna Kulpińska: Sprawozdanie z piątych międzynarodowych warsztatów American Ethnicity: Rethinking Old Issues, Asking New Questions (28-29 maja 2012 r., Kraków)

 

 RECENZJE

Marcin Kula: Adam Walaszek, Życie na pograniczu i "życie pomiędzy". Polacy w zagłębiu antracytowym w Luzerne County, Pensylwania, z innymi grupami w tle (1753-1902), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011 

Adam Walaszek: Magdalena Legocki, Z Trójwsi do Ameryki/ From Trivillage to America, Wyd. Magdalena Legocki/Interfon Sp. z. o. o., Cieszyn 2011

John M. Grondelski: James R. Barrett, The Irish Way: Becoming American in the Multiethnic City, Penguin Press, New York 2012

Jan Brzozowski: Christina Boswell, Andrew Geddes, Migration and Mobility In the European Union, Palgrave MacMillan, Basingstoke, 2011

           

SUMMARIES