Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 2/2012

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 2/2012 - pełny numer

SPIS TREŚCI

 ARTYKUŁY

Maria Wieruszewska: „Dzieło ‘Chłop Polski w Europie i Ameryce’, czyli o pożytkach z czytania klasyków”

Elżbieta Budakowska: „Ewolucja paradygmatów a wyjaśnianie procesów mobilizacji etnicznej poimigracyjnych pokoleń"

Izabella Bukraba-Rylska: „Polskie migrowanie w perspektywie długiego trwania i rozległej przestrzeni”

Elżbieta Kaleciak: „Badania migracji zagranicznych z polskiej wsi wczoraj i dziś”

Izabela Grabowska-Lusińska, Ewa Jaźwińska: „Mobilność przestrzenna, społeczna i kariery zawodowe migrantów: cele, problemy i podejścia badawcze”

Dorota Kupiszewska, Marek Kupiszewski: „Długoterminowe regionalne konsekwencje migracji w Europie - metoda oceny i wybrane wyniki”

Maria Paula Malinowski Rubio: „Dyskurs polityczny wokół imigracji w Polsce”

Mikołaj Pawlak: „Asymetrie i klisze pojęciowe w analizach uchodźstwa w Polsce”

Małgorzata Radomska: „Political science and migration policy: The analysis of policy change”

Magdalena Lesińska: „Migracje w analizie politologicznej - niewykorzystany potencjał”