SPIS TREŚCI

„Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011, nr 4

ARTYKUŁY

Natalia Galica-Orzechowska, “The analysis of economic integration of Polish migrants in Irish rural areas in the period of economic prosperity from 2004 to 2007”

Joanna Kulpińska, „Babiccy Amerykanie – dawniej i dziś”

Michał Lubicz Miszewski, „Sytuacja szkolnictwa polskiego oraz ośrodków kultury polskiej w Mołdawii i Naddniestrzu”

Paulina Nikiel, „Rola sieci społecznych w dostępie do nielegalnego zatrudnienia Polaków w Paryżu: analiza strategii imigrantów w kontekście przemian poakcesyjnych”

Ewa Nowicka, „Badanie rasizmu: problemy metodologiczne”

Halina Grzymała-Moszczyńska, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Agnieszka Golińska, „Migracje polskich profesjonalistów i profesjonalistek: wyjazdy i powroty”

Sławomir Łodziński Marek Szonert, „Polityka uchodźcza w Polsce. Ewolucja „pola uchodźczego” w latach 1990 – 2011”

Ewa Michna, „Tożsamość Łemków u progu XXI wieku. Ciągłość i zmiana”

DYSKUSJA

Marcin Kula, „PRL i migracje międzynarodowe; PRL przez pryzmat migracji”. Dariusz Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949-1989

Marta Kijewska-Trembecka, „O zbawczym wpływie egzaminów studenckich na aktywność recenzencką wykładowcy albo komentarz do książki Anny Śliz, Wielokulturowość: iluzja czy rzeczywistość?. Socjologiczne studium przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej

INFORMACJE

Magdalena Ziółek-Skrzypczak, “Promoting Work-related Immigration and Spreading Good Practices in the EU. Report from the REKRY- AMARE conference at the Center for Migration Studies in Poznań”

Paulina Napierała, „III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne

RECENZJE

Dariusz Maciak: Historia „Kartą” spisana... Pierwsza rocznica wejścia w życie Ustawy o Karcie Polaka

Agnieszka Makulec: Mozaiki przestrzeni transnarodowych. Teorie – metody – zjawiska, red. Ł. Krzyżowski i S. Urbańska

Marta Anacka: Romuald Jończy. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne

Kamila Fiałkowska: Dariusz Niedźwiedzki, Migracje i tożsamość. Od teorii do analizy przypadku

Joanna Wojdon: Witold Wasilewski, Kłamstwo Katyńskie - narodziny i trwanie oraz Kongres USA wobec Zbrodni Katyńskiej (1951-1952), [w:] Zbrodnia katyńska. W kręgu prawdy i kłamstwa, red. S. Kalbarczyk

John M. Grondelski: Robert M. Zecker, Streetcar Parishes: Slovak Immigrants Build Their Nonlocal Communities, 1890-1945

SUMMARIES