„Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”

2009, nr 4

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Piotr Eberhardt, „Problematyka liczebności ludności polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce”

Piotr Horbatowski, „Kijowski etap działalności artystycznej Juliusza Osterwy”

Michał P. Garapich, „Wyjechałem ot, tak... i nie jestem emigrantem. Polski dominujący dyskurs migracyjny i jego kontestacje na przykładzie Wielkiej Brytanii”

Maciej Górny, „Wojna narodów – wojna ras. Charakterologia narodowa i pierwsza wojna światowa”

INFORMACJE I MATERIAŁY

Jan Brzozowski, „XXVI International Population Conference, Marrakesz, Maroko, 27 września – 2 października 2009 – sprawozdanie z konferencji”

Joanna Wojdon, „Udział Polonii w restaurowaniu Panoramy Racławickiej świetle akt Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej (1980-1985)”

RECENZJE

Aleksandra Giera: M. Maffesoli, „Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych”

Marcin Kula: J. Lencznarowicz, „Jałta. W kręgu mitów założycielskich polskiej emigracji politycznej 1944-1956”