Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

 

Nr 1, 2009

 

 

 

Spis treści

 

Dorota Praszałowicz, Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny: tradycja i nowoczesność

 

Artykuły

 

Ewa Morawska, Badania nad Imigracją/Etnicznością w Europie i Stanach Zjednoczonych: Analiza porównawcza

 

Agata Górny, Izabela Koryś, O pożytkach podejścia jakościowego w badaniu migracji międzynarodowych

 

Marta Kindler, Wyobrażenia migracji: między możliwościami a ryzykiem

 

Sylwia Urbańska, Matka migrantka. Perspektywa transnarodowości w badaniu przemian ról rodzicielskich.

 

Informacje i materiały

 

Agnieszka Legut, Ku nowemu modelowi polityki? Polityka angażowania diaspory a założenia nowego Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami.

 

Danuta Skaza, Tomasz Zboralski , Polskie dzieci z Barcelony

 

Recenzje

 

Adam Walaszek, Stanislaus A. Blejwas, The Polish Singers Alliance of America, 1888-1998. Choral Nationalism, Rochester-Woodbridge: University of Rochester Press, 2005, XXVIII+351, il.

 

Mariusz Malinowski, Elżbieta Budakowska, W poszukiwaniu etniczności. Ruch BRASPOL w Brazylii – współczesna interpretacja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2007, 275 str

 

Małgorzata Wawrykiewicz, Isabel Vincent, Ciała i dusze. Tragiczne losy trzech żydowskich kobiet zmuszonych do pracy w domach publicznych w Ameryce. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2006, 212 str