Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, nr 2/2014

Pełny numer (pdf)

ARTYKUŁY

 • Albert Terelak: Przewaga czynników „wypychających” z kraju odpływu nad „przyciągającymi” do kraju napływu, nie sprzyja emigracjom pełnym. Tymczasowość jako egzystencjalna kategoria czasu
 • Sebastian Kołodziejczak: Problemowy wymiar emigracyjnej tymczasowości
 • Marta Bivand Erdal: Praca i rodzina: Rozważania Polaków mieszkających w Norwegii o powrocie do kraju
 • Marcin Lisak: Polscy imigranci w Irlandii: formy żcia małżeńsko-rodzinnego oraz przekształcenia funkcji rodziny 
 • Dorota Czakon: Indywidualny bilans korzyści i strat na przykładzie sytuacji zawodowej emigrantów polskich w Austrii 
 • Anna Fi ń: Współczesna polska emigracja w Stanach Zjednoczonych: skala, rozmieszczenie przestrzenne, przyczyny wyjazdów
 • Elżbieta Smolarkiewicz: Odtwarzanie barier migracyjnych w warunkach kryzysu ekonomicznego
 • Barbara Jaczewska: Polityka integracyjna imigrantów na poziomie lokalnym na przykładzie wybranych miast w Niemczech i Wielkiej Brytanii
 • Magdalena Ślusarczyk, Karolina Nikielska-Sekuł a: Między domem a szkołą. Dzieci migrantów w systemie edukacyjnym. Kontekst norweski
 • Anna Doliń ska: Praktykowanie białoruskości w strategiach rodzicielskich migrantów 

RECENZJE

 • Agnieszka Tr ąbka: Izabela Grabowska-Lusińska, Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Wydawnictwo Scholar, Warszawa, 2012
 • Michał Garapich: Agnieszka Bielawska, Changing Polish Identities – Post-War and Post-Accession Polish Migrants in Manchester, Wydawnictwo Peter Lang, Oxford & Bern, 2012