„Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny" (kwartalnik)
(dawny "Przegląd Polonijny"),
red. nacz. dr hab. Dorota Praszałowicz, prof. UJ
redakcja: Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ
„Biblioteka Polonijna" (seria książkowa),
red. nacz. prof. dr hab. Adam Walaszek
redakcja: Rynek Główny 34, 31-010 Kraków
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ