Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny

 

Kwartalnik wydawany przez Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk

 

Rada programowa

Adam Walaszek (Uniwersytet Jagielloński) – przewodniczący

Grzegorz Babiński (Uniwersytet Jagielloński),

Kazimierz Dopierała (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Elżbieta Goździak (Georgetown University, Washington DC),

Maria Kontos (J.W. Goethe University, Frankfurt),

Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski),

Magdalena Marszałek (Universität Potsdam),

Sigrid Metz-Göckel (TU Dortmund University),

Marek Okólski (Uniwersytet Warszawski),

Krystyna Slany (Uniwersytet Jagielloński),

Ann White (University College London).

 

Redakcja

Dorota Praszałowicz (Uniwersytet Jagielloński) – redaktor naczelna

Jan Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) – szef działu recenzji,

Mary Erdmans (Case Western Reserve University, Cleveland),

Michał Garapich (Roehampton University, London),

Agata Górny (Uniwersytet Warszawski),

Paweł Kaczmarczyk (Uniwersytet Warszawski),

Karolina Łukasiewicz (New York University),

Anna Kaganiec-Kamieńska (Uniwersytet Jagielloński),

Louise Ryan (University of Sheffield),

Mikołaj Stanek (Universidad Complutense de Madrid),

Magdalena Ślusarczyk (Uniwersytet Jagielloński),

Agnieszka Trąbka (Uniwersytet Jagielloński) – sekretarz redakcji.