Komitet Badań nad Migracjami PAN jest komitetem problemowym przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk.

Podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę - emigracji, imigracji oraz migracji wewnętrznych.

Przewodniczącym Komitetu jest prof. Janusz Mucha.

 

Stanowisko Komitetu Badań nad Migracjami PAN w sprawie dokumentu „Polityka migracyjna Polski”

 

Raport KBnM PAN "Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku" (2018)

 

Konkurs im. Joanny Matejko dla autorów najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczących tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory - wyniki I edycji (grudzień 2018)