Komitet Badań nad Migracjami PAN jest komitetem problemowym przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk.

Podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę, zarówno emigracji, jak i imigracji.

Przewodniczącym Komitetu jest prof. Marek Okólski.

W ramach Komitetu działa Sekcja Badań nad Polonią (przewodnicząca prof. Dorota Praszałowicz), Sekcja Badań nad Współczesnymi Migracjami (przewodnicząca prof. Krystyna Slany) oraz Sekcja Badań nad Procesami Imigracyjnymi (przewodnicząca dr hab. Agata Górny).

 

 Raport KBnM PAN "Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności Polski" (2014)

 

Raport KBnM PAN "Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku" (2018)

 

Oświadczenie Komitetu Badań nad Migracjami PAN

 

Konkurs im. Joanny Matejko dla autorów najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczących tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory - wyniki I edycji (grudzień 2018)