Komitet Badań nad Migracjami PAN jest komitetem problemowym przy Wydziale I Polskiej Akademii Nauk.

Podejmuje interdyscyplinarną problematykę procesów migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji doświadczanych przez Polskę - emigracji, imigracji oraz migracji wewnętrznych

Przewodniczącym Komitetu jest prof. Janusz Mucha

 Honorowym Przewodniczącym Komitetu jest prof. Marek Okólski

 

IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa KBnM PAN, 18-20.11.2020. Komunikat nr 2.

 

Raport KBnM PAN "Raport o stanie badań nad migracjami w Polsce po 1989 roku" (2018)

 

Konkurs im. Joanny Matejko dla autorów najlepszych prac magisterskich i rozpraw doktorskich dotyczących tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory - wyniki II edycji (2019)