Lp.

Nazwisko, imię

Instytucja

1

Janusz Balicki, dr hab., prof. UKSW

 

 

UKSW

 

 

2

Jan Brzozowski, dr

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 

3

Henryk Chałupczak, prof. dr hab.

UMCS Lublin

4

Barbara Cieślińska, dr hab.

 

Uniwersytet Białostocki

 

 

5

Maciej Duszczyk, dr hab.

 

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

6

Firlit-Fesnak Grażyna, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

7

Górny Agata, dr hab.

 

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

8

Izabela Grabowska, dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS

 

Uniwersytet SWPS

 

 

9

Halina Grzymała-Moszczyńska, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

10

Krystian Heffner, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

 

11

Anna Horolets, dr hab.

Uniwersytet Warszawski

12

Romuald Jończy, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

 

13

Paweł Kaczmarczyk, dr hab.

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

14

Piotr Kraszewski, prof. dr hab.

UAM w Poznaniu

15

Łukasz Krzyżowski, dr

AGH w Krakowie

16

Marcin Kula, prof. dr hab.

Uniwersytet Warszawski

17

Marek Kupiszewski, prof. dr hab.

IGiPZ PAN

18

Magdalena Lesińska, dr

 

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

19

Sławomir Łodziński, dr hab., prof. UW

 

 

Uniwersytet Warszawski

 

20

Wojciech Łukowski, dr hab., prof. UW

 

 

Uniwersytet Warszawski

 

21

Agnieszka Małek, dr

 

 

Uniwersytet Jagielloński

 

22

Janusz Mucha, prof. dr hab.

 

 

AGH w Krakowie

 

23

Dariusz Niedźwiedzki, dr hab., prof. UJ

 

Uniwersytet Jagielloński

24

Michał Nowosielski, dr hab.

 

Uniwersytet Warszawski

 

 

25

Marek Okólski, prof. dr hab.

Uczelnia Łazarskiego

26

Dorota Praszałowicz, prof. dr hab.

Uniwersytet Jagielloński

27

Krystyna Romaniszyn, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

28

Jacek Schmidt, dr hab., prof. UAM

 

UAM w Poznaniu

 

 

29

Krystyna Slany, prof. dr hab.

Uniwersytet Jagielloński

 

30

Brygida Solga, dr hab., prof. PO

Instytut Śląski w Opolu

31

Dariusz Stola, prof. dr hab.

 

ISP PAN

 

 

32

Przemysław Śleszyński, dr hab., prof. IGiPZ PAN

 

IGiPZ PAN

 

 

33

Adam Walaszek, prof. dr hab.

 

Uniwersytet Jagielloński

 

 

34

Joanna Wojdon, dr hab., prof. UWr

 

Uniwersytet Wrocławski

 

 

35

Maria Zielińska, dr hab., prof. UZ

 

 

Uniwersytet Zielonogórski

 

 

36

 

Aleksander Posern-Zieliński, prof. dr hab.

UAM w Poznaniu