Przewodniczący:

prof. dr hab. Marek Okólski - Uczelnia Łazarskiego

Zastępcy Przewodniczącego:

prof. dr hab. Dorota Praszałowicz – Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Krystyna Slany – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Agata Górny - Uniwersytet Warszawski
 
Członkowie:

prof. dr hab. Romuald Jończy - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ - Uniwersytet Zielonogórski
 
Sekretarz:
dr Magdalena Lesińska - Uniwersytet Warszawski