Przewodniczący:

prof. dr hab. Janusz Mucha - Akademia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zastępcy Przewodniczącego:

dr hab. Agata Górny - Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Romuald Jończy - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
dr hab. Joanna Wojdon, prof. UWr - Uniwersytet Wrocławski
 
Członkinie/ Członkowie Prezydium:
 

dr hab. Anna Horolets - Uniwersytet Warszawski

dr hab., prof. UJ Dariusz Niedźwiedzki – Uniwersytet Jagielloński

dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Krystyna Slany – Uniwersytet Jagielloński

dr hab., prof. PO Brygida Solga - Politechnika Opolska

 
Sekretarz:
dr Magdalena Lesińska - Uniwersytet Warszawski